• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rynek obligacji a rynek akcji: porównanie inwestycji.

Niemało osób perfekcyjnie wie co to są media. Mimo to czego tak w samej rzeczy dostarczają nam media? Czy wiadomości oraz wydarzenia są zawsze przedstawiane sumiennie a informacje przetestowane. Skąd możemy wiedzie czy media nas nie okłamują? Są różnego typu media. Media publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się zwykle z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne w większości wypadków oraz utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, ale także z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio i telewizję a też strony typu ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy również na oryginalne środki masowego przekazu oraz stare środki masowego przekazu. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas oddziałują. Często to na podstawie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Media mają obfity wpływ na nas, odbiorców. I często to wykorzystują. Toteż odrobina sceptycyzmu przenigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Kliknij

2. Przejdź do strony

Polska polityka gospodarcza w XXI wieku.

Categories: Biznes

Comments are closed.