• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia i rozwój technologii turbo.

Regulacja prawna zmienia się w pewnej mierze cały czas – współcześnie wiemy, jakim sposobem to wygląda, a jak kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Kiedyś proces rozpoczynał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok pierwotnie był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do trwałego milczenia lub zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje dalej.

1. Przeczytaj więcej

2. Więcej informacji

Jak działa układ start-stop w nowych autach.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.